Все об исламе

Пятница, 18.10.2019, 14:50

Приветствую Вас Гость | RSS | Главная | Блог | Регистрация | Вход

Bə”zi rəvayətlərdə gəlib ki, bu əzəmətli duanı mübarək Ramazan ayının gecələrində oxumaq müstəhəbdir. Onun məcmusu 100 fəsildən ibarətdir. Hər fəsli isə Allah-Taalanın 10 adına şamildir. Hər fəslin axırında bunu demək lazımdır:
"Sübhanəkə ya la ilahə illa ənt, əl ğovs, əl-ğovs, xəllisna minən-nari, ya Rəbb”
Tərcüməsi: Hər bir eyb və nöqsandan pak və münəzzəhsən, ey O Kəs ki, Səndən başqa bir mə”bud yoxdur, bizə kömək et, bizim fəryadımıza yet, bizi oddan xilas et, ey Rəbb!

Bismillahir–rəhmanir–rəhim

1. Ilahi, həqiqətən mən Səndən istəyirəm və Səni and verirəm Öz adına, ey Allah (bütün kamal və camal sifətlərini Özündə cəm edən Vacibül-vücud Zatən qəni olan varlıq), ey Rəhman (rəhməti həddindən artıq olan, rəhməti həm mö”minə, həm də kafirə şamil olan), ey Rəhim (rəhməti sabit olan, kəsilməyən), ey Kərim (ehsan və ne”mət sahibi), ey Müqim, ey Əzim (əzəmətli), ey Qədim (əzəli, heç vaxt zavala uğramayan varlıq, vücudu üçün başlanğıc olmayan), ey Əlim (sonsuz elmli ... Читать дальше »
Категория: Дуа | Просмотров: 815 | Добавил: drakula | Дата: 13.01.2011 | Комментарии (1)

1– İmam Səccad əleyhissalam buyurur… Həmd yalnız Allaha məxsusdur və həmd Ona layiq olduğu kimi Onun haqqıdır. Ona çoxlu şükür və həmd edirəm. Allaha pənah aparıram öz nəfsimin şərrindən, həqiqətən nəfs Rəbbimin rəhm etdiyi şəxslərdən başqa (qalan bütün) insanları pisliklərə sürükləyəndir. Allaha pənah aparıram Şeytanın şərrindən, o Şeytan ki, günahımın üstündən günah artırır. Allaha sığınıram bütün facir zülmkarlardan, qəddar padşahlardan və güclü düşmənlərdən!

İlahi, Pərvərdigara, məni Öz qoşunundan qərar ver. Çünki Sənin qoşunun və yalnız Sənin qoşunun qaliblərdir və məni Öz hizbindən (dəstəndən) qərar ver, çünki həqiqətən yalnız Sənin hizbin nicat tapanlardır. Məni Öz dostlarından qərar ver, çünki həqiqətdə Sənin dostların üçün heç bir qorxu və qəm-qüssə yoxdur.

Pərvərdigara, mənim dinimi islah et, çünki həqiqətən o mənim işlərimin isməti, paklığıdır. Mənim axirətimi islah et, çünki həqiqətən axirət mənim əbədi evim və alçaq adamlarla qonşuluqdan qaçış yerimdir. Həyat ... Читать дальше »
Категория: Дуа | Просмотров: 537 | Добавил: drakula | Дата: 13.01.2011 | Комментарии (0)
Imam Hüseyn (Seyid-üş Şühəda), Əli (ə.s) və Peyğəmbəri Əkrəmin qızı Hz. Fatimənin (ə.s) ikinci oğuludur. Hicrətin dördüncü ilində dünyaya gəldi. Böyük qardaşı İmam Həsən Müctəba (ə.s) şəhid olduqdan sonra Allahın əmri və qardaşının vəsiyyəti üzərinə imamət mövqesinə çatdı. [1]
İmam Hüseyn (ə.s) on il imamət etdi. Təxminən altı ay xaricində bu müddətin bütünü Müaviyənin xilafəti zamanında ən çətin şərtlər, acı/ağrılı vəziyyətlər və ən ağır nəşr/təzyiqlər altında keçdi. Çünki birinci olaraq dini qanunlar cəmiyyətdə dəyərini itirmiş, hökumətin istəkləri, Allah və Rəsulunun istəklərinin yerini al/götürmüşdü. İkinci olaraq da Müaviyə və dostları bütün mümkün yollara baş vuraraq Əhli Beyti və Şiələri əzib, Əlinin (ə.s) adını yox etmək istəyirdilər. Ayrıca Müaviyə, oğulu Yezidin xilafət təməllərini atıb gücləndirirdi. Xalqın bir qisimi Yezidin heç bir şeyə bağlı olmadığından onun xilafətinə razı deyillər idi. Müaviyə də müxalifətlərin çoxalmasın ... Читать дальше »
Категория: Имам(ы) | Просмотров: 1809 | Добавил: drakula | Дата: 13.01.2011 | Комментарии (0)İmam Hüseyn (ə) buyurub: Allahın Rəsulunun otağına daxil olduqda gördüm ki, Übəyy ibni Kəb də onun yanındadır. Allahın Rəsulu mənə buyurdu:
Ey Əba Əbdillah, xoş gəlmisən! Ey göylərin və yerlərin zinəti!
Übəyy Peyğəmbəri Əkrəmə (s) dedi:
Ey Allahın Rəsulu (s), necə mümkün ola bilər ki, səndən başqa bir şəxs göylərin və yerlərin zinəti olsun?!
Allahın Rəsulu (s) buyurdu: Ey Übəyy, məni haqq olaraq peyğəmbərliyə seçən Allaha and olsun, Hüseynin göydə olan məqamı yerdə olan məqamından üstündür və həqiqətən ərşin sağ tərəfində «Hüseyn hidayət çırağı və nicat gəmisidir» yazılmışdır.
(Üyunu əxbarir-Riza (ə), 1/59/29)
Həzrəti Fatimə (s) buyurub: Allahın Rəsulu (s) Hüseynin anadan olduğu gün mənim yanıma gəldi. Uşağı sarı parçaya bükülmüş halda həzrətə verdim. Allahın Rəsulu (s) sarı parçanı açıb kənara qoydu və ağ parça ilə Hüseyni bükdü. Sonra dedi: «Ey Fatimə, al (bu) uşağı. O, imam və imam övladıdır. ... Читать дальше »
Категория: Имам(ы) | Просмотров: 25098 | Добавил: drakula | Дата: 13.01.2011 | Комментарии (8)

IMAMIN ŞӘXSIYYӘTI

Adı: Әli

Ləqəbi: Әmirəl-mö᾽minin

Künyəsi: Әbül-Həsən

Doğulduğu tarix: Hicrətdən 23 il əvvəl

Xəlifəliyi: Hicrətdən 35 il sonra

Xəlifəlik müddəti: 5 il

Ömrü: 63

Şəhadəti: Hicri 40-cı ildə xaricilərdən olan Ibni Mülcəm (lə᾽) adlı bir şəxs tərəfindən qətlə yetirilmişdir.

Məzarı: Iraq, Nəcəf şəhəri.
TӘVӘLLÜDÜ

Peyğəmbərin hicrətindən 23 il qabaq, cümə günü Rəcəb ayının 13-də Әbu Talibin ailəsində təkcə Məkkəyə deyil, bütün dünyaya nur saçan mübarək bir uşaq dünyaya gəldi.

Bu təvəllüd haqqında Məkkə əhalisindən Qu᾽nəb adlı birisi belə deyir: Abbas ilə oturmuşduq ki, birdən əsəd qızı Fatimənin sancı çəkərək Kə᾽bəyə tərəf getdiyini gördük. O belə deyirdi:

«Ey Allahım! Sənə və peyğəmbərinə inanıram. Sənin əmrinlə bu evi tikən peyğəmbərin (Ibrahimin), eləcə də bətnimdəki uşağın izzəti hörmətinə bu körpənin dünyaya gəlişi əziyyətini mənim üçün asan et».
< ... Читать дальше »
Категория: Имам(ы) | Просмотров: 992 | Добавил: drakula | Дата: 13.01.2011 | Комментарии (0)


Imam Eli (e)
İmam Hesen (e)
İmam Huseyn (e)
İmam Seccad (e)
İmam Baqir (e)
İmam Sadiq (e)
İmam Museyi-Kazim (e)
İmam Rza (e)
İmam Cavad (e)
İmam Eliyyen-Neqi (e)
İmam Hesen Esgeri (e)
İmam Mehdi-Sahib-ez-zaman (e)
Категория: Имам(ы) | Просмотров: 18163 | Добавил: drakula | Дата: 13.01.2011 | Комментарии (9)

Има́м (араб. إمام‎‎ — предводитель) — в исламе духовное лицо, которое заведует мечетью, совершает требы. Имам — также может означать «пример для подражания». Во время общей обязательной молитвы, выбирается имам, который руководит ею. Имамом в молитве может стать любой мусульманин, достигший 8 лет.


В Турции имамов выбирают прихожане, а власти утверждают. Избираются лица, получившие богословское образование (впрочем, большой учёности от имама не требуется: но она позволяет занять более выгодную должность кадия или муфтия). Отличие в одежде имама — белый тюрбан и белые рукава.
[править]

Имам в шиизме

Согласно теологии Двенадцати, основному течению в шиизме, имамы были прямыми духовными наследниками пророка Мухаммеда. Первым имамом был его зять Али, бывший четвёртым калифом. После убийства Али мусульмане были фактически разделены на две фракции — последователей и противников Али, и последователи Али (позже — шииты) признали своим дух ... Читать дальше »
Категория: Имам(ы) | Просмотров: 755 | Добавил: drakula | Дата: 13.01.2011 | Комментарии (0)


Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, родился в Мекке в понедельник месяца Раби уль-аууаль в год Слона (570 г. от Р.Х.). Когда мать Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, госпожа Амина, родила его, то увидела свет, который изошел из нее. Этот свет упал на младенца и заполнил собой все пространство от земли до неба.

Первой женщиной, кормившей Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, своей грудью, была Суэйба, служанка его дяди Абу Ляхаба. Затем будущего Пророка, мир ему и благословение, передали в племя Бану Саад Халиме Ас-Саадийя, у которой он пробыл четыре года.

В это время произошло удивительное событие - маленького Мухаммада посетил Ангел Джибриль, да будет благословение Аллаха и мир над ними обоими. Он рассек ему грудь и, вытащив сердце, омыл его. Халима, узнав об этом чудесном событии, сильно испугалась за мальчика и вернула его матери.

Спустя некоторое время, Амина отправилась в город Медина, чтобы навестить ... Читать дальше »
Категория: Аллах (понятия) | Просмотров: 1275 | Добавил: drakula | Дата: 13.01.2011 | Комментарии (0)1. АЛЛАХ


Это самое великое имя Аллаха, указывающее на Его божественную сущность. Это имя объемлет все 99 прекрасных имен Аллаха, является особым именем высочайшей сущности Всевышнего. Этим именем не нарекают больше никого.
Внимание: Ученые-теологи Ислама передали, что важно правильно произносить Имя нашего Господа. Последняя буква в слове "Аллах" произносится в соответствии с фонетикой арабского языка: арабский "" ( [ха] ) близок по произношению английскому или татарскому "h" и украинскому "г".

2. АР-РАХМААНУ


Всемилостивый, Обладающий широчайшей милостью и благами, Милостивый на этом свете ко всем Своим созданиям: и к тем, кто достоин милости, и к тем, кто не достоин ее, то есть к верующим и неверующим, мусульманам и немусульманам. Этим именем также не нарекают больше никого.


3. АР-РАХИИМУМилостивый, Проявляющий всегда милость, Обладающий бесконечной милостью; ... Читать дальше »
Категория: Аллах (понятия) | Просмотров: 4577 | Добавил: drakula | Дата: 13.01.2011 | Комментарии (0)

Логичность и рациональность ислама позволяет ему поддерживать логичность и рациональность веры. Ислам является такой религией, которая строго исповедуется её последователями, и эта религия не допускает возникновения идейной неразберихи в голове мусульманина, поскольку она не содержит в себе никаких нелогичных или иррациональных принципов, которые были бы несовместимы друг с другом.

ЯСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ АЛЛАХА

Ислам не может привести мусульманина к какому-либо замешательству или непониманию в таких вопросах, которые имеют отношение к Аллаху. Аллах является единственным Богом в исламе, Он не имеет ни сына, ни отца, как не имеет Он ни равного, ни подобного Себе.
В соответствии с вероучением ислама Иисус не является сыном Аллаха. Иисус является таким же посланником Аллаха, какими были Моисей и Мухаммад, мир всем им. В этом между собой равны все пророки и посланники, что же касается Аллаха, то он не имеет ни сына, ни сыновей.
Вера в единственность Аллаха и в то, что Он намног ... Читать дальше »
Категория: Все об Исламе | Просмотров: 553 | Добавил: drakula | Дата: 13.01.2011 | Комментарии (0)

« 1 2 ... 11 12 13 14 »

Форма входа

Календарь

«  Октябрь 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Мызыки

Video

20yanvar 1990

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 107

Clock

Поиск

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Block title

w