Все об исламе

Воскресенье, 15.12.2019, 14:23

Приветствую Вас Гость | RSS | Главная | Блог | Регистрация | Вход

Главная » 2011 » Январь » 19

Fatihə

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.

(Rəhmli və mərhəmətli Allahın adı ilə)

Əlhəmdü lillahi rəbbil aləmin

(Allaha - aləmlərin Rəbbinə həmd olsun)

Ər-rəhmanir-rəhim.

(Həmd olsun rəhmli və mərhəmətli olana)

Maliki yaumiddin

(Haqq-hesab gününün sahibinə)

İyyakə nəbudu və iyyakə nəstəin.

(Yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik)

İhdinəs-sıratəl müstəqim.

(Bizi doğru yola yönəlt)

Sıratəl-ləzinə ən-əmtə əleyhim ğayril məğzubi əleyhim vələz-zallin.

(Nemət verdiyin kəslərin yoluna, qəzəbə düçar olanların və azanların yoluna yox) 


 
İxlas ... Читать дальше »

Категория: Намаз | Просмотров: 1490 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (0)

Категория: Намаз | Просмотров: 2112 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (0)

Dəstəmaz
Rəbbimiz buyurur: 
"Ey iman gətirənlər! Namaza durduğunuz zaman üzünüzü və dirsəklərədək əllərinizi yuyun, (yaş əlinizlə) başınızı və ayaqlarınzı topuqlarınıza qədər məsh edin..." (Maidə surəsi, ayə 6)
Beləliklə, dəstəmaz alarkən əvvəlcə üzümüzü yuyuruq.

Sonra dirsəkdən aşağı sağ qolumuzu (əlimiz də daxil)

... Читать дальше »

Категория: Намаз | Просмотров: 841 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (1)

Yanvar ayı üçün namaz vaxtları

 

... Читать дальше »
Категория: Namaz vaxtları | Просмотров: 3008 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (1)

BEŞINCI MӘSUM

IMAM HÜSEYN ӘLEYHISSALAM

... Читать дальше »

Категория: Имам(ы) | Просмотров: 486 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (0)

DÖRDÜNCÜ MӘSUM

İMAM HӘSӘN ӘLEYHİSSALAM

İMAMIN ŞӘXSİYYӘTİ ... Читать дальше »

Категория: Имам(ы) | Просмотров: 513 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (0)

IKINCI MӘSUM

ӘLI ӘLEYHISSALAM

IMAMIN ŞӘXSIYYӘTI

Adı: Әli  

Ləqəbi: Әmirəl-möminin  

Künyəsi: Әbül-Həsən  

Doğulduğu tarix: Hicrətdən 23 il əvvəl  

Xəlifəliyi: Hicrətdən 35 il sonra  

Xəlifəlik müddəti: 5 il

Ömrü: 63  

Şəhadəti: Hicri 40-cı ildə xaricilərdən olan Ibni Mülcəm (lə) adlı bir şəxs tərəfindən qətlə yetirilmişdir.  

Məzarı: Iraq, Nəcəf şəhəri.

TӘVӘLLÜDÜ

Peyğəmbərin hicrətindən 23 il qabaq, cümə günü Rəcəb ayının 13-də Әbu Talibin ailəsində təkcə Məkkəyə deyil, bütün dünyaya nur saçan mübarək bir uşaq düny ... Читать дальше »

Категория: Имам(ы) | Просмотров: 510 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (0)

ALTINCI MӘ᾽SUM

IMAM SӘCCAD ӘLEYHISSALAM

IMAMIN ŞӘXSIYYӘTI

Adı: Әli

Ləqəbi:  ... Читать дальше »

Категория: Имам(ы) | Просмотров: 446 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (0)

YEDDINCI MӘSUM

IMAM MӘHӘMMӘD BAQIR ӘLEYHISSALAM

IMAMIN ŞӘXSIYYӘTI

Adı: Məhəmməd

Ləqəbi: Baqir

Künyəsi: Әbu Cə᾽ ... Читать дальше »

Категория: Имам(ы) | Просмотров: 441 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (0)

SӘKKIZINCI MӘ᾽SUM

IMAM CӘFӘR SADIQ ӘLEYHISSALAM

IMAMIN ŞӘXSIYYӘTI

Adı: Cə᾽fər

Ləqəbi: Sadiq

Künyəsi: Әbu Abdullah

Atası: Həzrət Məhəmməd Baqir (ə ... Читать дальше »

Категория: Имам(ы) | Просмотров: 438 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (0)

DOQQUZUNCU MӘSUM

IMAM MUSEYI KAZIM ӘLEYHISSALAM

... Читать дальше »

Категория: Имам(ы) | Просмотров: 488 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (0)

ONUNCU MӘSUM

IMAM RZA ӘLEYHISSALAM

... Читать дальше »

Категория: Имам(ы) | Просмотров: 371 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (0)

ON BIRINCI MӘSUM

IMAM MӘHӘMMӘD TӘQI ӘLEYHISSALAM

IMAMIN ŞӘXSIYYӘTI

Ad ... Читать дальше »

Категория: Имам(ы) | Просмотров: 508 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (0)

ON IKINCI MӘSUM

IMAM ӘLIYYӘN-NӘQI ӘLEYHISSALAM

IMAMIN ŞӘXSIYYӘTI

Adı: Әli

Ləqəbi: Hadi və Nəqi

Künyəsi: Әbülhəsən

Atası: Həzrət imam Məhəmməd Təqi (ə)

Təvəllüdü: Hicri 214-cü il

Imamlıq müddəti: 34 il

Ömrü: 40 il

Şəhadəti: 254-cü Hicri-qəməri ilində Abbasi xəlifəsi Mötəz tərəfindən şəhid ... Читать дальше »

Категория: Имам(ы) | Просмотров: 453 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (0)

İmam Həsən Əskəri (əleyhissəlam)

ON ÜÇÜNCÜ MӘSUM

IMAM HӘSӘN ӘSKӘRI ӘLEYHISSALAM

... Читать дальше »

Категория: Имам(ы) | Просмотров: 698 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (0)

IMAM MӘHDI ӘLEYHISSALAM

IMAMIN ŞӘXSIYYӘTI

Adı: Məhəmməd

Ləqəbi: Hadi, Mehdi və Qaim

Künyəsi: Әbülqasim

Atası: Həzrət imam Həsən Әskəri (ə)

Anası: Nərcis Xatun

Təvəllüdü: 256-cı Hicri ili

TӘVӘLLÜDÜ

On ikinci imamın pak vücudunun mübarək günəşi 255-ci Hicri-qəməri ilinin Şəban ayının 15-də parlayaraq şiələrin ürəyini öz nuru ilə işıqlandırdı.

Abbasi xəlifələri və hökumə ... Читать дальше »

Категория: Имам(ы) | Просмотров: 548 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (0)


"Səhifeyi-Səccadiyyə”dən dualar
Ey həlledilməz işləri həll edən və əzabları yüngülləşdirən Allah!
Ey əzablardan yaxa qurtarmaq istənilən Allah!
Sənin qüdrətin ilə çətinliklər aradan qalxır və Sənin rəhmin ilə  işlər həyata keçir. Tale öz işlərini Sənin hökmün ilə həyata keçirir və hər şey Sənin hökmünlə baş verir. Dünyada hər şey Sənə tabedir və heç nə başqalarının əmrinə möhtac deyil. Sənin ixtiyarın olmadan heç bir iş baş vermir və bunun üçün başqa birinin qadağası tələb olunmur.
 Sən vacib işlərdə çağırılan ... Читать дальше »
Категория: Дуа | Просмотров: 588 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (0)

Namazdan sonra oxunan dualar
Sübh namazından sonra
oxunan dua


İlahi! Səhərimi pənahında qalaraq oğru və qarətçinin, habelə yaratdığın danışan və danışmayan varlıqların şərindən amanda qalaraq açdım. Səhərimi bütün qorxunc şeylərdən qoruyan sipərinə sığınaraq və Peyğəmbərinin əhli-beytini (ailə üzvlərini) ürək dolusu ilə sevməklə açdım. Səhərimi mənə əziyyət etmək istəyən hər bir təcavüzkarın təcavüzündən qorunaraq ixlasla əhatə olunan qalana sığınaraq açdım. Səhərimi əhli-beytə olan sevgi ilə və haqqın onlarla və onların davamçısı olmağıma yəqinlik hasil etməklə açdım.
Onların sevdiklərini sevəcək, uzaq olduqları hər bir şeydən uzaq olacam.  
Elə isə onlarla birgə uzaq olacağım hər bir şeydən mənə pən ... Читать дальше »
Категория: Дуа | Просмотров: 1517 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (0)

Bağışlayan  rəhmli Allahın adı ilə!

 

İlahi! Rəhminə görə Sənə üz tuturam. Axı Sənin rəhmin hər şeyi əhatə edir.

Gücünə görə Sənə üz tuturam. Axı Sənin gücünün qarşısında hər şey sarsılmışdır, hər şey xar olmuşdur, hər şey zəlil olmuşdur.

Əzəmətinə görə Sənə üz tuturam. Axı əzəmətinlə hər şeyə qalib gəldin.

Şöhrətinə görə Sənə üz tuturam. Axı Sənin şöhrətin qarşısında heç bir şey dura bilməz.

Böyüklüyünə görə Sənə üz tuturam. Axı Sənin böyüklüyün hər yeri bürümüşdür.

Hökmranlığına görə Sənə üz tuturam. Axı Sənin hökmranlığın hər şeydən üstündür.

Hər şey fani olduqdan sonra baqi olan surəti ... Читать дальше »

Категория: Дуа | Просмотров: 475 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (0)

Bismillahir Rəhmanir Rəhim
Ya əliyyu ya əzim, ya ğafuru ya rəhim, əntər-rəbbul-əzim, əlləzi ləysə kəmislihi şəy və huvəs-səmiul-bəsir, və haza şəhrun əzzəmtəhu və kərrəmtəhu və şərrəftəhu və fəzzəltəhu ələş-şuhur, və huvəş-şəhrul-ləzi fərəztə siyaməhu ələyyə və huvə şəhru rəmazan əlləzi ənzəltə fihil-quran, hudəl-linnasi və bəyyitnatin minəl-huda vəl-furqan, və cəəltə fihi ləylətəl-qədr, və cəəltəha xəyrən min əlfi şəhr, fəya-zəlmənni və la yumənnu ələykə munnə ələyyə bifəkaki rəqəbəti minən-nar, fi mən təmunnu ələyhi və ədxilnil-cənnəh, birəhmətikə ya əhəmər-rahimin.

Allahummə ədxil əla əhlil-quburis-surur, Allahummə əğni kullə fəqir, Allahummə əşbi kullə cai, Allahumməksu kullə uryan, Allahumməqzi dəynə kulli mədin, Allahummə fə ... Читать дальше »

Категория: Дуа | Просмотров: 1734 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (0)

RAMAZAN AYININ GÜNDƏLIK DUALARI
 

Birinci günün duası:

Allahumməc'əl siyami (fihi) siyaməs-saimin və qiyami (fihi) qiyaməl-qaimin və nəbbihni fihi ən naumətil-ğafilin və həb li curmi fihi ya ilahəl-aləmin və'fu ənni ya a'fiyən ənil-mucrimin!

İkinci günün duası:

Allahummə qərribni fihi ila mərzatikə və cənnibni fihi min səxətikə və nəqimatikə və vəffiqni fihi liqiraəti ayatikə birəhmətikə ya ərhəmər-rahimin!

Üçüncü günün duası:

Allahummərzuqni fihiz-zihnə vət-tənbih və ba'idni fihi minəs-səfahəti vət-təmvih vəc'əl li nəsibən min kuli xəyrin tunzilu fihi, bicudikə ya əcvədəl-əcvədin!

Dördüncü günün duası:

Allahummə qəvvini fi ... Читать дальше »

Категория: Дуа | Просмотров: 709 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (0)

Bismillahir Rəhmanir Rəhim

Allahummə ləkə sumtu və əla rizqikə əftərtu və ələykə təvəkkəltu ya vasiəl-məğfirəti iğfirli

Категория: Дуа | Просмотров: 1981 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (0)

Bağışlayan  rəhmli Allahın adı ilə!

 

İlahi! Rəhminə görə Sənə üz tuturam. Axı Sənin rəhmin hər şeyi əhatə edir.

Gücünə görə Sənə üz tuturam. Axı Sənin gücünün qarşısında hər şey sarsılmışdır, hər şey xar olmuşdur, hər şey zəlil olmuşdur.

Əzəmətinə görə Sənə üz tuturam. Axı əzəmətinlə hər şeyə qalib gəldin.

Şöhrətinə görə Sənə üz tuturam. Axı Sənin şöhrətin qarşısında heç bir şey dura bilməz.

Böyüklüyünə görə Sənə üz tuturam. Axı Sənin böyüklüyün hər yeri bürümüşdür.

Hökmranlığına görə Sənə üz tuturam. Axı Sənin hökmranlığın hər şeydən üstündür.

Hər şey fani olduqdan sonra baqi olan surəti ... Читать дальше »

Категория: Дуа | Просмотров: 662 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (0)

 İmam Sadiqin (ə) həyatı 

Категория: Имам(ы) | Просмотров: 771 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (0)

 
اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَى آبَائِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيّا وَ حَافِظا وَ قَائِدا وَ نَاصِرا وَ دَلِيلا وَ عَيْنا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعا وَ تُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيل 

Əllahummə kulli vəliyyikəl-Huccətibnil-Həsən, sələvatukə ələyhi və əla abaihi fi hazihis-saəti və fi kulli saətin vəliyyən və hafizən və qaidən və nasirən və dəlilən və əyna, hətta tuskinəhu ərz ... Читать дальше »
Категория: Имам(ы) | Просмотров: 3410 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (4)


ncil -
 yunan mensheli sozdur. Mujde ve xosh xeber menasini ifade edir. Isa Peygembere (e) nazil olan semavi kitab. Mesihiler bele bir eqidededirler ki, Isa (e) yer userine insanlarin gunahlarini yumaq ve Cennetle mujdelenmek ucun gonderilmishdir. Qurani-Kerimde 12 yerde incilin adina rast gelmek olar. Quran Isaya (e) nazil olan semavi kitab oldugunu tesdiqleyir. "Sene ozunden evvelki (semavi kitablari) tesdiq eden Kitabi (Qurani) haqq olaraq O nazil etdi. Tovrati da, Inci ... Читать дальше »
Категория: Все об Исламе | Просмотров: 485 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (0)Категория: Все об Исламе | Просмотров: 607 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (0)Bismillahir-Rahmanir-Rahim!La ilahe illallah.Ilahen-vahiden-venehnu lehu muslimun,la ilahe illallah.Ve la ne budu illa iyyahu,muxlisine lehuddina velov kerihel musrikun.la ilahe illallah rebbuna ve rebbuna abainel-evvelin,la ilahe illallah,vehdehu,vehdehu,vehdeh.Enceze ve `edehu venesere ebdehu ve`e`ezze cundehu vehezemel ehzabe vehdehu,felehul mulku,velehul hemdu,yuhyi ve yumitu ve yumitu ve yuhyi,vehuve heyyun la yemutu,biyehidil xayru.Vehuve ela kulli s ... Читать дальше »
Категория: Дуа | Просмотров: 519 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (0)Bismillahir Rəhmanir Rəhim.Allahummə rəbbən nuril əzim və rəbbəl kursiyyir rəfi və rəbbəl bəhril məscur və munzilət tovrati vəl incili vəz zəbur.Və rəbbəz zilli vəl hərur vəl munziləl Quranil əzim və rəbbəl məlaikətil muqərrəbin vəl ənbiyai vəl mursəlin.Allahummə inni əsəlukə bismikəl kərim və binuri vəchikəl munir və mulkikəl qədim, ya Həyyu, ya Qəyyum əsəlukə bi ... Читать дальше »
Категория: Дуа | Просмотров: 754 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (0)

http://sayt.ws/kebe/uploads/1262534415_muhabireazadguludua6lkpt4.jpg
ÇOX ƏHƏMİYYƏTLİ DUA

Həzrəti Peyğəmbər (s) buyurur: "Kim ki, hər gün on dəfə bu duanı oxusa, Allah-taala onun dört min böyük günahını bağışlayar, ölümün çətinliklərindən, qəbr sıxıntısından, qiyamətin yüz min qorxularından ona nicad verər, Şeytanın və qoşunlarının1 şərindən hifs edər, borcları əda olunar və qəm qüssəsi aradan gedər. O dua budur:
Ədədtu li kulli həvlin la ilahə illəlah. Vəli kulli həmmin və ğəmmin ma şəallah. Vəli kulli nimətin əlhəmdu lillah. Vəli kulli rəxain əş-şukru lillah. Vəli kulli ucubətin suphanəllah. Vəl ... Читать дальше »
Категория: Дуа | Просмотров: 763 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (0)

http://sayt.ws/kebe/uploads/1262529646_dua25de___________.jpg

Dualar qunut ucun.
»1«
Rəbbəna la tuziğ qulubəna bə`də iz hədəytəna, və həb ləna min lədunkə rəhmətən innəkə əntəl-Vəhhab.
Rəbbəna atina fid-dunya həsənəh və fil-axirəti hə ... Читать дальше »
Категория: Дуа | Просмотров: 30726 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (11)

http://s61.radikal.ru/i173/1006/05/e63be334c5d2.jpg


 

 

 

 

 

 < ... Читать дальше »

Категория: Дуа | Просмотров: 547 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (0)

Категория: Все об Исламе | Просмотров: 716 | Добавил: drakula | Дата: 19.01.2011 | Комментарии (0)

Форма входа

Календарь

«  Январь 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Мызыки

Video

20yanvar 1990

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 107

Clock

Поиск

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Block title

w